Forumebis sia|:: MOBILE ZONA
telefonebis yidva gayidva

Gzavnili
1 XuLiGaNi(Off)
21 Teb, 7:52
aq davwerot vis ra modelis yidva an gayidva gvinda.. mgoni gamosadegi temaa..
[Отв]
2 XuLiGaNi(Off)
21 Teb, 7:53
me nokia n82 is yidva minda da tu gaqvt aq daweret
[Отв]
3 NATali(Off)
22 Teb, 14:50
aris aseti tema tu sworad maxsovs ...
me da megrela vbazrobdit chems telze ..
[Отв]
__________
Red: (22 Teb, 14:54), sul red. 1 -jer
4 NATali(Off)
22 Teb, 14:53
au temebi
qvemot axla chavixede(telit var) da chamoishala mteli forumi
ase unda iyoos?: (
[Отв]
5 IrakLi [Adm] (Off)
22 Teb, 15:26
araa aseti tema, ra forumi chamoishala?
[Отв]
6 XuLiGaNi(Off)
23 Teb, 4:45
ravici me versad ver vnaxe es tema da gavxseni imedia gamogvadgeba.. daweret vis ra teles yidva an gayidva gindat..
[Отв]
7 XuLiGaNi(Off)
26 Teb, 22:29
mashin n78 s vyidi 200 laraad
[Отв]
8 GIGABYTE(Off)
26 Teb, 23:24
N8 viyidi karg naxmars 500gelad
[Отв]
9 NATali(Off)
27 Teb, 1:03
vyidi cudad naxmar n73s ..vixdi 100lars :DDD
[Отв]
10 XuLiGaNi(Off)
27 Teb, 2:05
GIGABYTE, 500 lari ra ambavia procentiani vali gaq?
[Отв]

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2

Pasuxi Temaze
[Mtavari Gverdi]
Save .txt

top.saitebi.info