Forumebis sia|:: IUMORI
Saxaliso gamocanebi :D :D

Gzavnili
11 (Chusti)(Off)
04 Agv, 17:21
*_Mari_*,2kg aris
[Отв]
12 LOST(Off)
04 Agv, 17:34
Kaci shevida eklesiashi da gmerts stxova jibeshi ra fulic maqvs gamiormage da 10 lars davtovebo,gmerti gauormagebs da datovebs kaci 10 lars,meoret sheva da kidev etyvis jibeshi ra fulic maqvs gamiormage da 10s davtovebo,kidev gauormagebs da 10s datovebs kide kaci,mesamet sheva da kidev igives txovs, gmerti gauormagebs kidev da kaci 10 lars datovebs da rom gamova eklesiidan jibeshi fuli agar darcheba,ramdeni qonda fuli sul pirvelad rom shevida eklesiashi?????????? Uazro pasuxebi ar gavigo,dafiqrdit da gaigebt
[Отв]
13 *_mari_*(Off)
04 Agv, 18:09
(Chusti), ar aris 2kg.
[Отв]
14 *_mari_*(Off)
04 Agv, 18:10
PARTIZAN, 5kga.
[Отв]
15 (Chusti)(Off)
04 Agv, 18:57
LOST,5 LARI
[Отв]
16 (Chusti)(Off)
04 Agv, 19:07
LOST,8 da 75 tetria dzma
[Отв]
17 (Chusti)(Off)
04 Agv, 19:24
Vaa geniosi var raa.haha.
[Отв]
18 *_mari_*(Off)
04 Agv, 19:34
(Chusti),   martali xar, 8 da 75tetria.
[Отв]
19 *_mari_*(Off)
04 Agv, 19:53
Garedan shavi, shignit witeli, kedelze hkidia, ra aris?
[Отв]
20 (Chusti)(Off)
04 Agv, 21:23
*_mari_*,imis pasuxi tqvi zgarbs ro arwivma gadaufrina ramdeni darcha
[Отв]

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,...15,16,17


Стр.

Pasuxi Temaze
[Mtavari Gverdi]
Save .txt

top.saitebi.info